THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Cơ sở I: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5 -  TP.HCM
Cơ sở II: 222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3 - TP.HCM
Điện thoại: (+84) - (28) 35260834 - 35261043
Website: https://lib.hcmue.edu.vn  
Email: thuvien@hcmue.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/lib.hcmue.edu.vn
 
TT
Họ và tên
Email
Điện thoại
GIÁM ĐỐC
1
Lê Văn Hiếu
(028) 35261042
 (Cơ sở An Dương Vương)
NGHIỆP VỤ
2
Trần Quang Quý
(028) 38352020 – Ext: 233 (Cơ sở An Dương Vương)
3
Trần Khánh Quyên
4
Nguyễn Thị Thìn
(028) 38352020 – Ext: 235 (Cơ sở An Dương Vương)
PHỤC VỤ ĐỘC GIẢ
5
Văn Công Danh
(028) 38352020 – Ext: 232 (Cơ sở An Dương Vương)
6
Nguyễn Thị Phương Thảo
7
Nguyễn Văn Quang
8
Trần Minh Hiếu
(028) 35260834
(Cơ sở Lê Văn Sỹ)
9
Vũ Thị Thảo
10
Hà Hồ Cát Tường
11
Trần Ngọc Giác
12
Nguyễn Thanh Dương
DỊCH VỤ THÔNG TIN
13
Phạm Thị Trà
(028) 38352020 – Ext: 231 (Cơ sở An Dương Vương)
14
Nguyễn Thị Hồng Xuyến
15
Nguyễn Đăng Long
(028) 38352020 – Ext: 234 (Cơ sở An Dương Vương)
16 Lâm Nhật Hoàng hoangln@hcmue.edu.vn