Tư vấn thông tin

Tư vấn bạn đọc trong việc định hướng và khai thác các nguồn tài nguyên thông tin tại Thư viện Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh hoặc tại các thư viện khác trong và ngoài nước, phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Các hình thức tư vấn thông tin:

   + Tư vấn qua website thư viện: lib.hcmue.edu.vn

   + Tư vấn qua điện thoại: 028) 38352020 số nội bộ 231

   + Tư vấn qua E-mail: thuvien@hcmue.edu.vn

   + Tư vấn trực tiếp tại Quầy thông tin Thư viện: Tầng 1, tòa nhà Thư viện – Nhà làm việc Giáo sư, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.