Hướng dẫn tìm kiếm Tài liệu số hóa

Hướng dẫn khai thác tất cả các nguồn tài liệu số trong hệ thống của thư viện: Gồm các bộ sưu tập số, cơ sở dữ liệu điện tử và dữ liệu liên kết.
1. TÀI LIỆU SỐ
  • Tra cứu các bộ sưu tập số
Cách 1: Truy cập vào trang chủ https://lib.hcmue.edu.vn, vào mục “TRA CỨU”, chọn “Tài liệu điện tử”
 
Cách 2: Truy cập trang https://dlib.hcmue.edu.vn
  • Sử dụng các bộ sưu tập số
Bước 1: Đăng nhập tài khoản
Bước 2: Tìm kiếm và giới hạn hạn tài liệu theo nhu cầu
Bước 3: Click chọn tài liệu và chọn “Xem trực tuyến”
 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ
  • Hướng dẫn truy cập
Cách 1: Truy cập từ trang thư viện số https://dlib.hcmue.edu.vn
Cách 2: Truy cập từ trang chủ thư viện https://lib.hcmue.edu.vn
Bạn đọc xem hướng dẫn chi tiết cho mỗi cơ sở dữ liệu để sử dụng
Xử lý lỗi cảnh báo khi truy cập cơ sở dữ liệu
  • Đối với trình duyệt Firefox:
          Bước 1: Chọn “Advanced”
          Bước 2: Chọn “Accept the Risk and Continue”
  • Đối với trình duyệt Chrome:
3. DỮ LIỆU LIÊN KẾT
Thư viện liên kết dữ liệu với 5 cơ quan thông tin/ thư viện
Bước 1: Bạn đọc truy cập trang chủ thư viện -> mục “Đơn vị liên kết”
Bước 2: Click chọn vào các cơ sở dữ liệu để tìm kiếm thông tin.