Hướng dẫn gia hạn tài liệu

Bạn đọc có thể tự gia hạn tài liệu đang mượn thông qua Web OPAC mà không cần đến thư viện. Tất cả tài liệu có thể được gia hạn ngoại trừ các các liệu quá hạn.
Cách 1: Gia hạn tài liệu trực tiếp
Bạn đọc mang tài liệu tới Thư viện để thực hiện việc gia hạn tài liệu trực tiếp tại Quầy thủ thư.
Cách 2: Gia hạn tài liệu trực tuyến trên Cổng thông tin Thư viện
Click chọn “Đăng nhập” ở trang chủ xuất hiện cửa sổ đăng nhập

- Username: Mã số sinh viên

- Password :  12345678 (Mặc định)

Cách 3: Gia hạn qua điện thoại: 028.35261043 hoặc 028.35260834