Tìm tài liệu trong kho

QUY TẮC SẮP XẾP
Thư viện sử dụng khung phân loại thập phân Dewey (DDC) để sắp xếp tài liệu trong kho theo môn loại. Tài liệu được phân theo ngành hoặc các lĩnh vực nghiên cứu.
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
TP
Tin học, thông tin học và tác phẩm tổng quát
Triết học và tâm lý học
Tôn giáo
Khoa học xã hội
Ngôn ngữ
Khoa học
Công nghệ
Nghệ thuật và vui chơi giải trí
Văn học
Lịch sử và địa lý
Tác phẩm văn học
Mỗi một tài liệu sẽ được định cho một chỉ số phân loại, kết hợp với ký hiệu tên tác giả hoặc tên tài liệu và năm xuất bản của tài liệu để làm “Ký hiệu xếp giá” của tài liệu.
Tài liệu được sắp xếp từ mục 000 đến TP, tài liệu có chỉ số phân loại nhỏ xếp trước, tài liệu có chỉ số phân loại lớn xếp sau. Trong từng giá tài liệu được xếp theo từng ngăn, theo trật tự trên xuống dưới và từ trái qua phải
 
Lưu ý:
           Tài liệu có cùng Ký hiệu xếp giá, căn cứ tiếp theo để sắp xếp tài liệu là trật tự Alphabet ký hiệu tên tác giả hoặc tên tài liệu.
           Tài liệu có cùng Ký hiệu xếp giá và tên tác giả hoặc tên tài liệu, căn cứ tiếp theo để sắp xếp là năm xuất bản của tài liệu đó.
CÁCH TÌM TÀI LIỆU TRONG KHO
Bạn đọc có thể tìm tài liệu theo hai cách sau:
 
Cách 1: Tra cứu tài liệu trên “Mục lục trực tuyến”, chọn tài liệu cần tìm, xác định “Địa điểm” và ghi lại số “Ký hiệu xếp giá”, sau đó vào kho lấy tài liệu. 
Ví dụ: Quyển sách có nhan đề “Bài tập đại số đại cương″, tác giả Bùi Huy Hiền có địa điểm là “Lê Văn Sỹ - Kho sách sau 1975 (Lầu 2); Thư viện – 280 An Dương Vương” và ký hiệu xếp giá là 512.0076B510H-b. Căn cứ vào “Địa điểm” và “Ký hiệu xếp giá” mà bạn đọc vào kho lấy tài liệu.
Cách 2: Căn cứ vào các tiêu đề chỉ dẫn ở mỗi kho bạn đọc vào kho tìm tài liệu.
Lưu ý:
           Nên tra cứu “Mục lục trực tuyến” trước khi tìm tài liệu trên kệ.
           Nếu gặp khó khăn trong việc tra cứu và tìm tài liệu, liên hệ cán bộ thư viện qua các kênh thông tin để được hỗ trợ.