Sách điện tử IG Publishing

Bạn đọc có thể truy cập CSDL thông qua 02 hình thức như sau:

Cách 1: Trường hợp nếu Quý bạn đọc sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

     Link truy cập http://portal.igpublish.com

Cách 2: Nếu Quý bạn đọc không sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

     Link truy cập http://portal.igpublish.com

              Username : Nhập mã số thẻ Cán bộ, Giảng viên, hoặc mã thẻ Sinh viên, Học viên cao học     

              Password : 12345678

IG Publishing hiện đang cung cấp các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ Giáo dục, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Công nghệ & các chủ đề có liên quan từ nhiều nhà xuất bản lớn trên thế giới như : AMACOM, IGI Global, ASCE, World Scientific, Prager, v..v.. và bộ sưu tập từ các Nhà xuất bản đại học như Cambridge, Amsterdam, Columbia, California, Princeton, Liverpool, Chicago, v...v..

+ Danh mục Tài liêu File (XLXS)

Thời hạn sử dụng Vĩnh viễn (Từ năm 2010 - 2019)

Trong quá trình sử dụng nếu Quý bạn đọc có thắc mắc vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Đăng Long 

Điện thoại: 0918.184.942. Email: longnd@hcmue.edu.vn