Tạp chí điện tử Cambridge Journals

Bạn đọc có thể truy cập CSDL thông qua 02 hình thức như sau:

Cách 1: Trường hợp nếu Quý bạn đọc sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

Link truy cập: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals

Cách 2: Nếu Quý bạn đọc không sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

Link truy cập https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals

              Username : Nhập mã số thẻ Cán bộ, Giảng viên, hoặc mã thẻ Sinh viên, Học viên cao học     

                     Ví dụ : 0123, 4601605118, 114268, LSVN831156

              Password : 12345678

Sinh học Tế bào, Sinh dược học, Chính sách y tế, Bảo tồn sinh thái Nghiên cứu Châu Á, Kinh tế, Khoa học xã hội, Chính trị & Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu khu vực; Lịch sử, Triết học, Ngôn ngữ học; Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Toán, Vật lý, vv…

Tài liệu hướng dẫn sử dụng file (PDF)

+ Danh mục tài liêu file (XLXS)

Thời hạn sử dụng từ 10/2020 đến 31/12/2022

Trong quá trình sử dụng nếu Quý bạn đọc có thắc mắc vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Đăng Long 

Điện thoại: 0918.184.942. Email: longnd@hcmue.edu.vn