Sách điện tử World Scientific

Bạn đọc có thể truy cập CSDL thông qua 02 hình thức như sau:

Cách 1: Trường hợp nếu Quý bạn đọc sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

    Link truy cập: https://www.worldscientific.com/

Cách 2: Nếu Quý bạn đọc không sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

    Link truy cập https://www.worldscientific.com/

              Username : Nhập mã số thẻ Cán bộ, Giảng viên, hoặc mã thẻ Sinh viên, Học viên cao học

                         Ví dụ : 0123, 4601605118, 114268, LSVN831156                   

              Password : 12345678

World Scientific là bộ sưu tập sách điện tử nguyên ngành Toán học, Vật lý, hóa học, Khoa học máy tính, Khoa học xã hội, 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng  file (PDF)

Danh mục tài liêu file (XLXS)

Thời hạn sử dụng Vĩnh viễn (Từ năm 1993 - 2017)

Trong quá trình sử dụng nếu Quý bạn đọc có thắc mắc vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Đăng Long 

Điện thoại: 0918.184.942. Email: longnd@hcmue.edu.vn