Sách điện tử Proquest Ebook Central

Bạn đọc có thể truy cập CSDL thông qua 02 hình thức như sau:

Cách 1: Trường hợp nếu Quý bạn đọc sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

       Link truy cập https://ebookcentral.proquest.com
 

Cách 2: Nếu Quý bạn đọc không sử dụng mạng Internet tại CS I 280 An Dương Vương và CS II 222 Lê Văn Sỹ.

       Link truy cập https://ebookcentral.proquest.com
 
              Username : Nhập mã số thẻ Cán bộ, Giảng viên, hoặc mã thẻ Sinh viên, Học viên cao học
 
                       Ví dụ : 0123, 4601605118, 114268, LSVN831156
       
              Password : 12345678
 
Sách điện tử Proquest Ebook Central là Bộ sưu tập sách điện tử Ebrary Academic Complete được cung cấp trên một giao diện tài nguyên số chung của ProQuest. Tất cả các tài liệu trên giao diện đều cho phép “tham khảo chéo” dưới dạng toàn văn và liên kết với các nguồn dữ liệu số khác có trong ProQuest mà thư viện đang sử dụng nhằm tiết kiệm tối ưu thời gian tra cứu cho độc giả, và nhanh chóng làm giàu bộ sưu tập tài nguyên điện tử chất lượng cao cho thư viện. 
 
Thời hạn sử dụng: Từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/10/2024
 
 
Danh mục sáchhttps://bit.ly/3J3opky
Trong quá trình sử dụng nếu Quý bạn đọc có thắc mắc vui lòng liên hệ chuyên viên Nguyễn Đăng Long 
Điện thoại: 0918.184.942. Email: longnd@hcmue.edu.vn