Hướng dẫn tìm kiếm các nguồn

Có 2 cách để tìm kiếm tập trung tài liệu từ tất cả các nguồn:

Cách 1: Truy cập vào trang chủ https://lib.hcmue.edu.vn, vào mục tra cứu trên góc phải website.

Cách 2: Truy cập vào trang chủ https://lib.hcmue.edu.vn, vào mục “TRA CỨU”, chọn “Tất cả các nguồn”

Sau khi nhập yêu cầu tra cứu, bạn đọc giới hạn kết quả tập trung theo các đề mục có sẵn bên trái giao diện tìm kiếm.

Đối với mỗi biểu ghi, bạn đọc chọn “see all” để xem tất cả tài liệu của một nhan đề.

Những biểu ghi có hiển thị “Media file” là tài liệu đó có định dạng số, bạn đọc có thể đọc toàn văn trực tuyến. Bạn đọc nhấp chọn “Media file” sẽ liên kết đến thư viện số và đăng nhập để đọc tài liệu.

- File Hướng dẫn khai thác tài nguyên thông tin : PPT