Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG
Thư viện Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1976 trên cơ sở tiếp quản Thư viện Đại học Vạn Hạnh và Thư viện trường Đại học Sư phạm Sài Gòn. Hiện nay Thư viện hoạt động tại 02 cơ sở:
 • Tòa Nhà Thư viện - Nhà làm việc Giáo sư, tầng 1 - 7, số 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
 • Nhà B, tầng 2,3, số 222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM.
1. Đội ngũ nhân sự:
Gồm 16 người, được bố trí như sau:
 • Giám đốc thư viện
 • Tổ kỹ thuật: 3
 • Tổ lưu hành: 8
 • Tổ dịch vụ thông tin: 4
Trình độ chuyên môn
Giới tính
Độ tuổi
 
TV-TT
CNTT
Khác
Nam
Nữ
Dưới 40
Trên 40
Sau đại học
2
0
2
3
1
1
3
Đại học
11
1
0
6
6
4
8
Tổng
13
1
2
9
7
5
11
Ngoài chuyên môn chính, về trình độ CNTT: 100% viên chức thư viện biết sử dụng
2. Nguồn tài nguyên thông tin
  2.1. Tài liệu truyền thống
Tính đến tháng 10/2023, Thư viện có: 105.148 nhan đề / 204.695 quyển bao gồm:
STT
Loại hình tài liệu
Số lượng
Nhan đề
Quyển
1
Sách tiếng việt
78.546
165.102
2
Sách ngoại văn
11.621
14.652
3
Luận văn, luận án; Đề tài nghiên cứu khoa học
9.045
9.921
4
Từ điển, bách khoa thư
2.695
4.149
5
CD-ROM
2.205
4.195
6
Tạp chí
682
6.134
7
Kỷ yếu hội thảo
354
542
    2.2. Tài liệu số
STT
Loại tài liệu
Số lượng
1
Bài báo khoa học
420
2
Báo cáo khoa học
512
3
Khóa luận tốt nghiệp
3.049
4
Luận án Tiến sĩ
203
5
Luận văn Thạc sĩ
4.744
6
Giáo trình
65
Tổng số
8.993
  2.3. Cơ sở dữ liệu điện tử
 • World scientific
 • ProQuest Ebook Central
 • IG Publishing
 • Cambridge Journals
 • Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
 • Dữ liệu công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Dữ liệu chỉ mục công bố Quốc tế Việt Nam
 • Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến VJOL
  2.4. Cơ sở dữ liệu liên kết
     + Trong nước:
- Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM
           http://stinet.gov.vn
- Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM
           http://www.vnulib.edu.vn
- Trung tâm Học liệu Cần Thơ
- Thư viện Đại học Khánh Hòa
           http://lib.ukh.edu.vn
- Trung tâm tri thức số (NALA)
   Ngoài ra, Thư viện là thành viên của Liên hiệp Thư viện Đại học khu vực phía Nam, Hội Thông tin – Thư viện khoa học TP. HCM, Hội Thông tin – Tư liệu Việt Nam, Hội Thư viện Việt Nam.
    + Ngoài nước
- Thư viện Quốc gia Hàn Quốc
3. Cơ sở vật chất
   Tổng diện tích thư viện: 2.033 m2. Gồm 4 phòng đọc với số lượng 700 chỗ ngồi.
   Thiết bị phần cứng:
        + 03 máy chủ,
        + Cơ sở An Dương Vương 24 máy tra cứu tầng 2
        + Cơ sở Lê Văn Sỹ:
             _ 02 máy tầng 2
             _ 11 mày tầng 3
             _ 07 máy tầng 3 - lửng
        + 01Robot số hóa và nhiều thiết bị khác (máy in, scan, cổng từ...)
   Hệ thống phần mềm: Sierra (Sierra-App, Opac), Dspace, Encore
4. Đối tượng phục vụ
   Hiện nay, Thư viện phục vụ các nhóm đối tượng bạn đọc như sau :
STT
Đối tượng phục vụ
Số lượng
1
Cán bộ quản lý, giảng viên, chuyên viên
800
2
Sinh viên
25.147
3
Học viên cao học, Nghiên cứu sinh
1417
Tổng số bạn đọc
27,364
5. Các kênh liên hệ và trao đổi thông tin
Cơ sở 1: Tòa nhà Thư viện – Nhà làm việc Giáo sư, tầng 1 – 7
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. HCM.
Điện thoại liên lạc:  (028) 38352020 số nội bộ 231
                                  (028) 38308905 số nội bộ 234
                                  (028) 35261042
Cơ sở 2: Nhà B, tầng 2, 3
222 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM.
Điện thoại liên lạc: (028) 35260834