Nội quy thư viện

1. Đối tượng sử dụng
Cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên có thẻ cán bộ, thẻ sinh viên hoặc thẻ đăng ký sử dụng dịch vụ thư viện.
2. Quy định sử dụng
Không cho người khác mượn thẻ. Khi mất thẻ phải báo ngay cho cán bộ Thư viện.
Xuất trình thẻ, gửi túi xách khi vào Thư viện. Tự bảo quản tài sản, Thư viện không chịu trách nhiệm về việc mất mát.
Xuất trình thẻ thư viện ở mỗi kho để thủ thư kiểm tra thông tin.
Được mượn đọc 2 tài liệu/1 lần. Đọc xong để đúng nơi quy định.
Kiểm tra tài liệu trước khi mượn. Nếu phát hiện bị mất trang, bị cắt, xé báo ngay với thủ thư để xác nhận.
Không được tự ý đem tài liệu ra khỏi Thư viện khi chưa được phép, không được cắt, xé, gấp, viết…khi sử dụng tài liệu. Không được chụp hình tài liệu bằng máy chụp hình, điện thoại di động…
Giữ gìn trật tự và an toàn trong Thư viện. Đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang các chất cháy nổ…vào Thư viện. Không ăn uống không sử dụng điện thoại trong phòng đọc.
Giữ gìn vệ sinh chung và mỹ quan trong Thư viện: Bỏ rác đúng nơi quy định. Không viết, vẽ lên bàn, tường, không ngồi gác chân lên ghế.
Không được tự ý sử dụng các thiết bị điện trong phòng.
Máy tính tra cứu trong các phòng đọc chỉ để tìm kiếm tài liệu, không sử dụng cho mục đích khác (soạn thảo văn bản, chơi game, …)
Thông báo cho Thủ thư khi có sự cố trên máy.
Chấp hành nội quy – quy định của từng phòng phục vụ.
Thủ thư có quyền từ chối hoặc ngưng phục vụ đối với người sử dụng Thư viện có thái độ không nghiêm túc, không tuân thủ những quy định đã nêu ở trên.
Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định chung của Thư viện.
3. Xử lý vi phạm
Thư viện sẽ lập biên bản tất cả các trường hợp không thực hiện đúng yêu cầu trên và kèm theo hình thức xử lý sau:
Lần thứ nhất: Nhắc nhở.
Lần thứ hai: Mời ra khỏi phòng đọc, truất quyền sử dụng Thư viện 1 tháng.
Lần thứ ba: Truất quyền sử dụng Thư viện 1 năm.
  3.1. Đối với các trường hợp: Cắt, xé, gạch, xóa tài liệu hoặc lấy sách ra khỏi Thư viện sẽ xử lý như sau:
Truất quyền sử dụng Thư viện 1 năm.
Gửi biên bản vi phạm về khoa.
Các tài liệu bị cắt, xé hoặc lấy cắp sẽ bị đền gấp 10 lần giá trị hiện hành.
Sách mượn trả quá hạn: Phạt tiền mỗi ngày quá hạn 1.000 VNĐ/ngày.
  3.2. Đối với trường hợp làm mất sách:
Mua sách mới và trả phí xử lý 10.000 VNĐ/cuốn.
Nếu không mua được sách thì phải đền gấp 10 lần giá trị cuốn sách.