Đề nghị mua tài liệu

    Để nguồn tài liệu của Thư viện ngày càng có chất lượng, phục vụ đúng nhu cầu nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, Thư viện rất mong Quý bạn đọc giới thiệu những tài liệu có giá trị, phù hợp với nhu cầu nghiên cứu để Thư viện cập nhật, bổ sung kịp thời vào kho sách.
   Tài liệu mà Quý bạn đọc giới thiệu, Thư viện sẽ đặt mua và sẽ thông báo đến Quý bạn đọc.
   Giới thiệu tài liệu theo form phía đưới.
   Trân trọng cảm ơn sự giới thiệu của Quý bạn đọc!